Dommerkurser under undervandsrugby udvalget

Udvalget ønsker at alle divisioner spiller efter gældende CMAS regler. Kvaliteten af dommere i alle divisioner i Danmark skal forbedres, hvilket udvalget har besluttet at arbejde fremadrettet på.

A-dommerkursus

Der er pt. ikke planer for at afholde A-dommerkursus i dansk regi.

Heldagskursus – for øvede (b-dommere)

Kurserne afholdes af en af danmarks internationale dommere, og vil både være i kalenderen og invitationer udsendes gennem DSF. Vi tilstræber at afholde 2 per år, men i sidste ende er det antallet af tilmeldinger der er afgørende for hvor man kurser der afholdes.

Disse kurser varer 1 dag.

Ènaftenskurset – grundlæggende (basisdommer)

Over sommeren 2015 vil der blive udformet basiskurser til klubber under DSF. Disse kurser skal afholdet ved den enkelte klub og har til formål at afklare de absolut mest grundlæggende elementer din klubs medlemmer har brug når i skal dømme divisionskampe. Disse kurser er korte og koncise, og strækker sig fra nogle timer inden din klubs træningstid, til og med efter træningen er slut.

Kurserne bliver udarbejdet af vores A-dommere i samarbejde med den Dommerkursuskoordinatoren.